10 ปีที่ผ่านไป มันเจ๋งมากเลย

10 ปีที่ผ่านไป มันเจ๋งมากเลย

หนังโฆษณาเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดเราได้เห็นมาแล้วมากมาย ส่วนใหญ่จะทำไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยการร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นมาจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้

Facebook ก็มีเหมือนกัน แต่เลือกที่จะ Present ผ่านเด็กๆ จากทุกเชื้อชาติให้เข้ากับ Concept สังคมออนไลน์ที่เชื่อมต่อคนทั่วโลกไว้ด้วยกัน โดยเด็กๆ เหล่านั้นกำลังอยู่ในงานฉลองวันเกิดอายุครบ 10 ปี เท่าๆ กับอายุของ Facebook พอดี ตัวหนังไม่ต้องมีคำพูดอะไร แต่เราก็เข้าใจถึงอารมณ์เฉลิมฉลองได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าทุกคนที่กำลังอ่านอยู่นี้ก็ได้ผ่านการฉลองอายุครบ 10 ปีอย่างมีความสุขกันมาแล้วทั้งนั้น

คลิกไปดูโฆษณาที่นี่