วัคซีนเดียวที่ป้องกันโรคเอดส์ได้

วัคซีนเดียวที่ป้องกันโรคเอดส์ได้

บอกตามตรงว่าเพิ่งจะทราบเหมือนกันว่าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เป็น วันถุงยางอนามัยสากล ซึ่งโฆษณาสิ่งพิมพ์ชุดนี้ก็ทำออกมาสำหรับ Campaign นี้โดยเฉพาะเลย ด้วยภาพเข็มฉีดยาที่ครอบด้วยถุงยาง สื่อความหมายได้ชัดเจนว่า “ไม่มียาตัวไหนในโลกที่จะป้องกัน หรือรักษาโรคเอดส์ได้ดีเท่ากับการใช้ถุงยางอนามัยอีกแล้ว”

อ่านต่อคลิกเลย