Marketing Awards เราวัดกันแค่เนื้องานเท่านั้น

Marketing Awards เราวัดกันแค่เนื้องานเท่านั้น

แคมเปญสำหรับการโปรโมตงานประกาศรางวัล Marketing Awards ปี 2014 ทำออกมาฮาได้ใจมากๆ Video โปรโมตทั้ง 3 ตัวทำออกมาโดยมีเนื้อหาไปในทางเดียวกัน คือ ไม่ว่าคุณจะมีลักษณะนิสัยส่วนตัวเป็นอย่างไร เราก็ไม่สนใจ เพราะ “เราจะพิจารณาตัดสินแค่งานของคุณเท่านั้น” โดยงานนี้เป็น Online Campaign จากฝีมือของเอเจนซี่ lg2 Québec ในประเทศแคนาดา

หนังทั้ง 3 เรื่องมีดังนี้… อ่านต่อ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s