กฏของพวกเรา (ผู้ชาย)

 
เราได้ยินแต่ ‘กฏของเธอ’ ที่เขียนโดยเธอ และเพื่อเธอ กันมาเยอะแล้ว ตอนนี้มาฟังสิ่งที่พวกเราผู้ชายอยากจะให้พวกผู้หญิงได้ฟัง และปฏิบัติตามกันบ้างนะครับ
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s