Backup เบอร์โทรศัพท์ด้วย iDrive

โทรศัพท์มือถือหาย หรือว่าเสีย หรือว่าจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเบอร์โทรศัพท์ที่เก็บไว้ในเครื่องเดิมอีกต่อไป เพียงแค่ดาวน์โหลด iDrive มาใช้ก็จบ..

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s