อุปกรณ์ 10 อย่างที่ไม่จำเป็นต้อง Upgrade เวอร์ชั่น

ในขณะที่คุณ Upgrade เวอร์ชั่นให้อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ ของคุณอยู่นั้น คุณก็ยังมีอุปกรณ์อยู่ 10 อย่างที่ไม่ต้องให้คุณ Upgrade ก็ทำงานของมันได้เป็นอย่างดี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s